Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Wyszukaj po znaku sprawy:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Wykonanie projektu parkingu w sołectwie Wola II IR.271.2.7.2023 2023-03-27 16:35 2023-04-11 12:00
2. Przystosowanie pomieszczeń i wejścia do UG dla osób z niepełnosprawnościami IR.271.2.6.2023 2023-02-21 15:26 2023-03-08 10:00
3. „Remont mostu Bronisław w ramach bieżącego utrzymania obiektu” IR.271.2.4.2023 2023-02-08 11:19 2023-02-22 12:00
4. Wykonanie dalszej części ogrodzenia przy placu zabaw i budynku przy ul. Wiejskiej 11 oraz odtworzenie ogrodzenia przy Agronomówce ul. Księża 4 IR.271.2.5.2023 2023-02-09 11:43 2023-02-16 12:00
5. Wykonanie comiesięcznych pomiarów geodezyjnych ugięć przęseł mostu Bronisław w Woli wraz z cyklicznymi przegladami technicznymi mostu IR.271.2.2.2023 2023-01-25 09:45 2023-02-01 10:00
6. „Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji zmieniających w/w decyzje, na terenie Gminy Miedźna w 2023 r.” GPN.2600.1.2022 2022-11-30 15:07 2022-12-12 15:30
7. Dostawa i montaż umeblowania wraz z wyposażeniem w ramach zadania pn. "Utworzenie swietlicy środowiskowej na terenie sołectwa Wola" IR.271.2.35.2022 2022-10-04 09:49 2022-10-11 10:00
8. Przebudowa chodników i robudowa parkingów przy ul. Górniczej w Woli oraz utwardzenie pobocza ul. Lipowej na skrzyżowaniu z ul. Akacjową w Woli IR.271.2.32.2022 2022-09-19 09:06 2022-09-19 12:00
9. Wykonanie altany dla celów kulturalno-rekreacyjnych na boisku w Gilowicach IR.271.2.29.2022 2022-07-22 09:17 2022-07-29 12:00
10. Modernizacja budynku Domu Socjalnego w Grzawie IR.271.2.30.2022 2022-06-29 14:02 2022-07-07 12:00
11. Doposażenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych w gminie Miedźna w miejscowościach Frydek, Gilowice, Grzawa, Wola oraz Wola I. IR.271.2.26.2022 2022-06-29 13:40 2022-07-04 12:00
12. Modernizacja podłóg w przedszkolu nr 1 w Woli IR. 271.2.17.2022 2022-06-10 09:49 2022-06-22 10:00
13. Doposażenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych w gminie Miedźna w miejscowościach Frydek, Gilowice, Grzawa, Wola oraz Wola I. IR.271.2.19.2022 2022-06-13 16:56 2022-06-15 12:00
14. Sprawowanie w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Centrum Kultury w Woli oraz przyległego terenu" IR. 271.2.21.2022 2022-06-02 10:30 2022-06-09 10:00
15. Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 1 w Woli IR.271.2.16.2022 2022-05-27 09:12 2022-06-03 09:00
16. Dostawa i montaż umeblowania wraz z wyposażeniem w ramach zadania pn. "Utworzenie świetlicy środowiskowej na terenie sołectwa Wola" IR.271.2.12.2022 2022-04-06 10:42 2022-04-20 12:00
17. Remont mostu Bronisław w ramach bieżącego utrzymania obiektu IR.271.2.6.2022 2022-02-16 10:15 2022-02-28 10:00
18. Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Centrum Kultury w Woli oraz przyległego terenu” IR.271.2.2.2022 2022-01-07 10:48 2022-01-14 12:00
19. Utwardzenie terenu przy przedszkolu w Górze; Przebudowa przejścia na ul. Wiejskiej w Miedźnej; Przebudowa chodnika ul. Dębowa w Woli IR.271.1.34.2021 2021-10-22 10:28 2021-10-29 12:00
20. Doposażenie placu zabaw - Gilowice IR.271.1.33.2021 2021-10-20 10:56 2021-10-27 12:00
21. Rozbiórka budynku byłej stołówki na Woli IR.271.1.31.2021 2021-10-06 10:47 2021-10-13 12:00
22. Zakup i montaż doposażenia placów zabaw i siłowni zewnętrznych w sołectwach Frydek, Miedźna, Wola, Grzawa IR.271.1.30.2021 2021-10-06 11:08 2021-10-13 12:00
23. Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2 000 000,00 PLN na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Fn.271.1.2021 2021-09-27 13:54 2021-10-05 12:00
24. Budowa ogrodzenia dla Szkoły Podstawowej w Górze i Wymiana ogrodzenia przy przychodni w Górze IR.271.1.27.2021 2021-09-03 09:52 2021-09-10 12:00
25. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku LKS Sokół w Woli IR.271.1.25.2021 2021-08-23 15:49 2021-09-03 10:00
26. Zakup i dostawa 2 szt. progów zwalniających wyspowych IR.271.1.12.2021 2021-04-01 11:25 2021-04-12 12:00
27. Przebudowa i wymiana słupów energetycznych w Gminie Miedźna w systemie zaprojektuj i wybuduj IR.271.1.8.2021 2021-03-05 13:03 2021-03-15 12:00
28. Przebudowa i wymiana słupów energetycznych w Gminie Miedźna w systemie zaprojektuj i wybuduj IR.271.1.4.2021 2021-02-11 10:36 2021-02-24 10:00
29. Wybór instytucji finansowej oferującej zarządzanie i prowadzenie PPK dla Gminy Miedźna wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury OR.271.2.1.2021 2021-02-01 10:56 2021-02-09 12:00
Legenda
- Current
- Archive