Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

Type:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Utworzenie żłobka w miejscowosci Wola IR.271.41.2023 2023-09-18 13:26 2023-09-26 10:00
2. Dostawa i montaż: A. systemu nawigacyjno-informacyjnego B. bezprzewodowego aktywatora gongu alarmowego oraz systemu wezwania asysty IR.271.2.34.2023 2023-08-10 11:12 2023-08-18 10:00
3. Przebudowa części chodnika wzdłuż ogrodzenia przedszkola im. Kubusia Puchatka a blokiem nr 19 przy ul. Górniczej IR.271.2.27.2023 2023-06-19 12:07 2023-06-30 12:00
4. Dostawa i wdrożenia systemu informatycznego w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”, w zakresie części nr 4: „Dostawa i wdrożenie systemu do gromadzenia, przechowywania i analizy logów sieciowych w opcji Open Source w Urzędzie Gminy Miedźna”. OR.271.1.1.2023 2023-06-19 16:16 2023-06-27 12:00
5. Zakup sprzętu informatycznego w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”, w zakresie części nr 3: „Dostawa urządzeń do kompleksowego zabezpieczenia sieci LAN w jednostkach organizacyjnych oraz urządzenia dla Urzędu Gminy”. OR.271.1.1.2023 2023-06-07 11:40 2023-06-16 12:00
6. Wykonanie prac remontowych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Grzawie, ul. Wiejska 11 IR.271.2.22.2023 2023-05-24 09:59 2023-06-07 10:00
7. Zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż: A) 4 sztuk planów tyflograficznych informujących o rozkładzie pomieszczeń w budynku w sposób wizualny i dotykowy (tyflografika) B) 2 sztuk tablic informacyjnych. IR.271.2.18.2023 2023-04-28 13:53 2023-05-08 11:00
8. A. dostawa i montaż systemu nawigacyjno-informacyjnego B. dostawa i montaż bezprzewodowego aktywatora gongu alarmowego oraz systemu wezwania asysty C. dostawa przenośnej pętli indukcyjnej IR.271.2.16.2023 2023-04-27 15:24 2023-05-08 10:00
9. Inspektor nadzoru nad realizacją zadania pn. "Budowa ul. Wiejskiej w Gilowicach" IR.271.2.15.2023 2023-04-19 13:22 2023-04-28 10:00
10. Oświetlenie ul. bocznej od ul. Lompy w Gilowicach IR.271.2.11.2023 2023-04-03 16:10 2023-04-21 12:00
11. Wykonanie oświetlenia na ul. Strażaków w Gilowicach IR.271.2.12.2023 2023-04-07 09:56 2023-04-19 12:00
12. Oświetlenie ul. Lipowej w Gilowicach IR.271.2.10.2023 2023-03-31 13:28 2023-04-11 12:00
13. Wykonanie projektu parkingu w sołectwie Wola II IR.271.2.7.2023 2023-03-27 16:35 2023-04-11 12:00
14. Przystosowanie pomieszczeń i wejścia do UG dla osób z niepełnosprawnościami IR.271.2.6.2023 2023-02-21 15:26 2023-03-08 10:00
15. „Remont mostu Bronisław w ramach bieżącego utrzymania obiektu” IR.271.2.4.2023 2023-02-08 11:19 2023-02-22 12:00
16. Wykonanie dalszej części ogrodzenia przy placu zabaw i budynku przy ul. Wiejskiej 11 oraz odtworzenie ogrodzenia przy Agronomówce ul. Księża 4 IR.271.2.5.2023 2023-02-09 11:43 2023-02-16 12:00
17. Wykonanie comiesięcznych pomiarów geodezyjnych ugięć przęseł mostu Bronisław w Woli wraz z cyklicznymi przegladami technicznymi mostu IR.271.2.2.2023 2023-01-25 09:45 2023-02-01 10:00
18. „Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji zmieniających w/w decyzje, na terenie Gminy Miedźna w 2023 r.” GPN.2600.1.2022 2022-11-30 15:07 2022-12-12 15:30
19. Dostawa i montaż umeblowania wraz z wyposażeniem w ramach zadania pn. "Utworzenie swietlicy środowiskowej na terenie sołectwa Wola" IR.271.2.35.2022 2022-10-04 09:49 2022-10-11 10:00
20. Przebudowa chodników i robudowa parkingów przy ul. Górniczej w Woli oraz utwardzenie pobocza ul. Lipowej na skrzyżowaniu z ul. Akacjową w Woli IR.271.2.32.2022 2022-09-19 09:06 2022-09-19 12:00
21. Wykonanie altany dla celów kulturalno-rekreacyjnych na boisku w Gilowicach IR.271.2.29.2022 2022-07-22 09:17 2022-07-29 12:00
22. Modernizacja budynku Domu Socjalnego w Grzawie IR.271.2.30.2022 2022-06-29 14:02 2022-07-07 12:00
23. Doposażenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych w gminie Miedźna w miejscowościach Frydek, Gilowice, Grzawa, Wola oraz Wola I. IR.271.2.26.2022 2022-06-29 13:40 2022-07-04 12:00
24. Modernizacja podłóg w przedszkolu nr 1 w Woli IR. 271.2.17.2022 2022-06-10 09:49 2022-06-22 10:00
25. Doposażenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych w gminie Miedźna w miejscowościach Frydek, Gilowice, Grzawa, Wola oraz Wola I. IR.271.2.19.2022 2022-06-13 16:56 2022-06-15 12:00
26. Sprawowanie w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Centrum Kultury w Woli oraz przyległego terenu" IR. 271.2.21.2022 2022-06-02 10:30 2022-06-09 10:00
27. Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 1 w Woli IR.271.2.16.2022 2022-05-27 09:12 2022-06-03 09:00
28. Dostawa i montaż umeblowania wraz z wyposażeniem w ramach zadania pn. "Utworzenie świetlicy środowiskowej na terenie sołectwa Wola" IR.271.2.12.2022 2022-04-06 10:42 2022-04-20 12:00
29. Remont mostu Bronisław w ramach bieżącego utrzymania obiektu IR.271.2.6.2022 2022-02-16 10:15 2022-02-28 10:00
30. Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Centrum Kultury w Woli oraz przyległego terenu” IR.271.2.2.2022 2022-01-07 10:48 2022-01-14 12:00
Legenda
- Current
- Archive